3. Sto martwych ptaków / one hundred dead birds

A WELL-WRITTEN PHILOSOPHICAL STORY WITH SOME TRUTH TO IT,
I WOULDN’T WONDER!

skowron pisze / skowron writes

Wdycham ciemność, wydycham światło – pomyślał Stefan. – Jak w medytacji tybetańskiej, tylko na odwrót.

W mroku strychu jego oddech rozświetlany czołową latarką dawał kłęby jasnej pary zupełnie, jakby uchodziła z niego jasność.

Pracował, montował kocioł gazowy i potrzebował zajrzeć do komina, ale najpierw zwiedzał – prawdziwy turysta.

Snop blasku odsłaniał metr po metrze cmentarzysko pisklaków najróżniejszych gatunków. A może były to mumie osobników dorosłych?

Przeważał jeden rodzaj. Wszystkie egzemplarze stanowiły kości jedynie częściowo obleczone skórą i piórami.

Dookoła płyty strychu, w najniższej części dachu, tuż nad szczeliną wpuszczającą lekkie światło z zewnątrz i odrobinę świeżego powietrza – tkwiły gniazda utkane z siana, wsparte na poziomym obelkowaniu.

Odnalazł też w kącie szczątki gniazda szerszeni z plejadą martwych owadów.

Poczuł się dziwnie – w zeszłym roku delektował tajemne życie ptaków, a w owej chwili, na poły symbolicznie odkrywał cmentarzysko przeszłości.

Lubił metafory. Pozwalały określić życie. Usystematyzować.

– Mroczny eskapizm – szepnął.

View original post 943 more words

This entry was posted in Uncategorized on by .

About Jonathan Caswell

Mr. Caswell has been composing poetry at least since High School. He has been on WORD PRESS for ten years and contributes to two other blogs beside this one. This blog has a Christian emphasis but all bloggers are welcome. Mr. Caswell chooses to---with permission--re[post material of interest

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.