3. Sto martwych ptaków / one hundred dead birds

A WELL-WRITTEN PHILOSOPHICAL STORY WITH SOME TRUTH TO IT,
I WOULDN’T WONDER!

skowron pisze / skowron writes

Wdycham ciemność, wydycham światło – pomyślał Stefan. – Jak w medytacji tybetańskiej, tylko na odwrót.

W mroku strychu jego oddech rozświetlany czołową latarką dawał kłęby jasnej pary zupełnie, jakby uchodziła z niego jasność.

Pracował, montował kocioł gazowy i potrzebował zajrzeć do komina, ale najpierw zwiedzał – prawdziwy turysta.

Snop blasku odsłaniał metr po metrze cmentarzysko pisklaków najróżniejszych gatunków. A może były to mumie osobników dorosłych?

Przeważał jeden rodzaj. Wszystkie egzemplarze stanowiły kości jedynie częściowo obleczone skórą i piórami.

Dookoła płyty strychu, w najniższej części dachu, tuż nad szczeliną wpuszczającą lekkie światło z zewnątrz i odrobinę świeżego powietrza – tkwiły gniazda utkane z siana, wsparte na poziomym obelkowaniu.

Odnalazł też w kącie szczątki gniazda szerszeni z plejadą martwych owadów.

Poczuł się dziwnie – w zeszłym roku delektował tajemne życie ptaków, a w owej chwili, na poły symbolicznie odkrywał cmentarzysko przeszłości.

Lubił metafory. Pozwalały określić życie. Usystematyzować.

– Mroczny eskapizm – szepnął.

View original post 943 more words

This entry was posted in Uncategorized on by .

About Jonathan Caswell

Poet, author, servant of God the Heavenly father and the Lord Jesus Christ...working out his salvation with fear and trembling. - Not trusting in his own deeds, but depending totally upon the finished sacrificial work of Jesus Christ to be, by God's reckoning, a new creature, clothed in Christ's righteousness...which mortal humankind can never attain by their own weak efforts, apart from faith in Christ's work on our behalf. - College-educated, yet wise enough to see that what a man does will not be his ultimate identity nor affect how God sees him or her. - Called by God to do a very difficult thing...apart from God's grace, mercy and strength...to love the sinner (which we all--by nature--are) but hate the sin, which is only paid through Christ, God's Son, - My own God-given gift is that of being a Poet..showing that in all parts of life...God has a loving part in it...as hard as that is to always understand or perceive...given life's realities! Come join me on my journey of discovery?.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.